NR SR: Zjednodušia sa postupy pri výrube drevín, odstráni sa zbytočná byrokratická záťaž obyvateľov

Zjednodušia sa postupy pri výrube drevín a odstráni sa zbytočná byrokratická záťaž obyvateľov.
BRATISLAVA 22. mája (SITA) – Poslanci parlamentu dnes schválili novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú prijímali v skrátenom legislatívnom konaní. Ako uviedlo ministerstvo životného prostredia, ktoré zmeny predložilo, cieľom novelizácie má byť zabezpečenie sprehľadnenia krajiny, ktoré má preventívne znížiť aj počty nebezpečných stretov človeka s medveďom. Taktiež má znížiť škody spôsobované zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Zmeny začnú platiť v deň ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prijal k novele pozmeňujúci návrh, ktorý odsúhlasili aj poslanci. Súhlas na výrub dreviny sa tak nebude vyžadovať na stromy s obvodom kmeňa do 60 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 20 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie. Na stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie. Taktiež na stromy s obvodom kmeňa do 90 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce.

„Navrhovanou úpravou sa spresňujú hraničné rozmery obvodu kmeňa stromov a plošná výmera krovitých porastov, na ktorých výrub sa nebude vyžadovať vydanie súhlasu orgánom ochrany prírody a krajiny tak, aby došlo k racionálnemu diferencovaniu parametrov vo vzťahu k tomu, či ide o dreviny rastúce v intraviláne, extraviláne alebo na pozemkoch v intraviláne, ktoré sú určené územným plánom na výstavbu," píše sa v správe výboru. Súčasťou pozmeňujúceho návrhu je aj ustanovenie, že ten, kto chce vyrúbať drevinu, ktorá rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody môže stanoviskom činnosť obmedziť, zakázať alebo určiť podmienky jej vykonania, ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny.

Ministerstvo životného prostredia informovalo, že novelizáciou sa zavedie nová zákonná výnimka na výrub krovitých porastov, ak rastú vo viniciach, a to za účelom výsadby nového viniča. Navrhovanou úpravou sa tiež zavedie aj nová zákonná výnimka na výrub krovitých porastov, ktorá reflektuje na potrebu čistenia terasových stupňov v ovocných sadoch a viniciach. Ako envirorezort doplnil, potreba čistenia terasových stupňov úzko súvisí so zabezpečením efektívnosti užívania ovocných sadov a viníc, ako aj s predchádzaním vzniku škôd na týchto plodinách. Vzhľadom na charakteristiku využívania pozemku ide o druh pozemku s výmerou nad 0,3 hektára, súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými ovocnými druhmi.


Kirjailijan kirjoitukset SITA
Sinua ehkä kiinnostaa myös
 • Tarabov útok na národné parky: Nariadil veľké prepúšťanie a zobral im peniaze zo štátneho rozpočtu

  Riaditelia národných parkov majú prepustiť takmer 80 ľudí. Minister im zároveň drasticky znížil príspevok na tento rok zo štátneho rozpočtu a obmedzil aj peniaze z eurofondov. Podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu Michala Kiču ide o neakceptovateľný útok na ochranu prírody na Slovensku.
 • Rezorty nepodpísali do 1. apríla 2024 delimitačné protokoly o spravovaní lesov

  Rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva nepodpísali do 1. apríla 2024 delimitačné protokoly o spravovaní lesov a nehnuteľností, ktoré prešli v rámci zonácie Veľkej Fatry a Slovenského krasu spod štátnych lesov do správy národných parkov, hoci to vyžaduje zákon.
 • Medzi top zákazníkov Lesov SR prenikli nové priekupnícke firmy na úkor niektorých fabrík

  Drevári sa začiatkom roka báli o presuny štátneho dreva do rúk priekupníkov blízkych vláde, no napokon si mnohí objemy udržali. Zmluvy štátnych lesov sa však skrátili. Spracovatelia sa preto obávajú, že neskôr budú musieť o surovinu bojovať znova. Niektoré fabriky boli navyše vytlačené spomedzi top zákazníkov Lesov SR a nahradili ich nové mená, ktoré drevo vyvážajú aj do cudziny. Medzi manažérmi Lesov SR si našla miesto aj bývalá pravá ruka Borisa Kollára.
 • Drevári sa obávajú, že na biznise s drevom zasa začínajú zarábať ľudia blízki Smeru a SNS. Štátne lesy im blokujú dodávky

  Štátne Lesy SR meškajú s podpisom zmlúv na tohtoročné dodávky dreva pre domáci drevospracujúci priemysel. Drevári za tým vidia možné presuny dreva, ktoré doteraz dostávali oni, na priekupníkov s kontaktmi na terajšiu vládnu koalíciu. Takto sa to dialo aj za minulých vlád Smeru a SNS. Lesy SR meškanie odôvodňujú tým, že sa ich noví manažéri vybraní koalíciou musia viac zoznámiť so stavom podniku.
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.